ตัวอย่างสัญญาซื้อขายเว็บไซด์

ความรู้ทั่วไป

website-lease-agreement

ปัจจุบันนี้ที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคไอทีอย่างเต็มรูปแบบ มีเว็บไซด์เกิดขึ้นมากมาย ว่ากันว่าการจัดทำเว็บไซด์ในปัจจุบัน ง่ายกว่าในสมัยก่อนมากมาย ทั้งนี้ เนื่องจากว่ามีโปรแกรมสำเร็จลักษณะ CMS ต่างๆ มาช่วยให้การจัดทำเว็บไซด์ง่ายขึ้น แม้คนที่ไม่มีพื้นความรู้ในภาษา php ต่างๆ ก็สามารถใช้ภาษาสำเร็จเหล่านี้เข้ามาช่วยได้

ในปัจจุบัน เว็บไซด์เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีจำนวนไม่ใช่น้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เว็บไซด์บางเว็บก็ปิดตัวไป บางเว็บ ดูดีมีศักยภาพ แต่ผู้พัฒนาเว็บไซด์ ไม่มีทุนที่จะต่อยอดได้ ก็จะนำเว็บไซดืเหล่านั้นออกมาขาย ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนมือทั้งการโอนย้ายโดเมนและการโอนย้ายฐานข้อมูลในโฮส บ่อยครั้งที่การซื้อขายเกิดขึ้นได้ง่าย เจรจาปากเปล่าโอนเงินและโอนความเป็นเจ้าของเว็บไซด์ให้แก่กัน แต่ในขณะเดียวกัน บางครั้ง ข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่ตกลงด้วยวาจา ดังนั้น หากมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันการผิดสัญญา ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย

บทความนี้ นำเสนอตัวอย่างสัญญาซื้อขายเว็บไซด์เพื่อเป็นข้อมูล ทั้งนี้ เนื้อหาในสัญญาอาจจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบ เนื้อหาและขนาดของเว็บไซด์ด้วย สัญญาที่เป็นตัวอย่างนี้ ได้เคยมีการร่างให้แก่ลูกความและได้มีการใช้จริงแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้ โดยเพื่อป้องกันสิทธิของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และอาจจะปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ความต้องการของคู่สัญญา และหวังว่าสัญญานี้ จะเป็นประโยชน์บ้างตามสมควร ในโอกาสหน้า จะพยายามหาโอกาสนำตัวอย่างสัญญามาแบ่งปันกันอีก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nitithornlaw@gmail.com หรือ โทรสายด่วน (099) 456-9782

ดาวน์โหลด Website Purchase Agreement – TH