ถ้าคิดจะรัก….การหมั้นสำคัญหรือไม่

The  world  is  beautiful  with  your  smile , Life  is  so  wonderful  with  your  love  ดีไหมครับ  ถ้าโลกสวยด้วยรอยยิ้ม  ชีวิตรื่นรมย์ด้วยความรัก  อ่านดูแล้วจะได้ทำให้ท่านสบายใจกับความรักได้ทุกวันเลย ความรักของหนุ่มสาวชาวไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องสำคัญซึ่งนิยมและปฎิบัติกันมาช้านาน   เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม  ฝ่ายชายอาจจะบอกกับพ่อแม่เพื่อให้ทราบ  และนำเข้าไปสู่การหมั้นกับฝ่ายหญิงก่อนที่จะแต่งงานกัน 

Continue Reading

บันดาลโทสะ VS ไตร่ตรอง เพื่อฆ่าคนต่างกันอย่างไร

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เป็นที่จับตามองของคนทั้งประเทศเมื่อมีอาเสี่ยผู้ร่ำรวยคนหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนยิงสังหารโหดหญิงสาวคนหนึ่งและเพื่อนชายของเธอกลางสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดชลบุรี โดยตามข่าวที่ยังไม่แน่ชัดได้มีการกล่าวอ้างว่าเกิดจากการบันดาลโทสะที่หญิงสาวที่ตนหมายตาและหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองจากตนไปแล้วกลับไม่ยอมแต่งงานด้วยตามสัญญาหากแต่นักกฎหมายหลายท่านก็ออกมาวิจารณ์กันว่ากรณีนี้เขาจะสามารถกล่าวอ้างเหตุบันดาลโทสะได้อย่างไรในเมื่อมีทั้งการส่งคนไปประกบติดตามชี้เป้า มีการเตรียมรถยนต์เดินทางไปที่เกิดเหตุและแถมด้วยการนำอาวุธติดตัวไปด้วยหลายกระบอกนี้มันมีการไตร่ตรองพร้อมทั้งเตรียมตัวไปกระทำความผิดอย่างชัดเจนมาก ในบทความนี้เราจะมาให้ความรู้ท่านถึงการแตกต่างระหว่างการบันดาลโทสะและการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกันครับ

Continue Reading

หากเด็กผู้เยาว์ทำผิดกฎหมายใครต้องติดคุก

ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า “เด็ก เยาวชน ผู้เยาวน์” ก่อนว่าหมายถึงใคร หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า   สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (หมายความว่าหากเด็กต่ำกว่า18 ได้สมรสกันถูกต้องตามกฏหมายก็จะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป)  หากเด็กและเยาวชนได้กระทำความผิดทางกฎหมาย ต้องได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ที่กระทำความผิดนั้นๆหรือไม่?? โดยปกติแล้วผู้กระทำความผิดกฏหมายจะถูกนำตัวไปลงโทษตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ แต่สำหรับเด็ก และเยาวชนนั้น มีกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไว้เป้น การเฉพาะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ โดยศาลอาจจะไม่ลงดทษเด็ก หรืออาจลงโทษน้อยกว่าที่กฏหมายกำหนด หรืออาจจะใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษก้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการทำความผิด และช่วงอายุของเด็กที่กฏหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ หากเด็กอายุ 5 ขวบกับเด็กอายุ 17ปี ทำผิดต้องได้รับโทษเท่ากันหรือไม่อย่างไร? คงต้องดูถึงวุฒิภาวะของเด้กแต่ละช่วงวัย ซึ่งเด้กแต่ละช่วงอายุมีความรู้รับผิดชอบชั่วดีต่างกัน การที่ต้องรับโทษจึงต้องแตกต่างกัน ซึ่งกฏหมายได้วางหลักไว้ ดังนี้ เด็กอายุไม่เกิน 10ปี กระทำความผิดทางอาญาเด้กนั้น ไม่ต้องรับโทษ เพราะกฏหมายมองว่าเด็กในอายุช่วงดังกล่าวนั้น ยังมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ความนึกคิด และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีน้อย หรือยังอ่อนต่อโลก และสังคมมาก จึงยังไม่สมควรได้รับการลงโทษ ยังให้โอกาสเด็กในการปรับตัวอยู่ในสังคมต่อไป (ประมวลกฏหมายอาญามาตรา73) เด็กอายุเกิน10ปี แต่ไม่เกิน15ปี กระทำความผิดนั้น ทั้งนี้อาจไม่ต้องรับโทษก็เป็นได้ แต่ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือน หรือส่งตัวไปยังสถานฝึกอบรม หรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำ และดุลพินิจของศาลท่าน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเด้ก […]

Continue Reading

ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

นายจ้าง ลักษณะการกระทำผิด บทลงโทษ – รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน (มาตรา 27) – ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน (มาตรา 54) – รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน (มาตรา 27) – ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 54) – ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตน ทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงาน ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 27) – ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 54) – ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือ เรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่ง เอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 48) – ปรับไม่เกิน […]

Continue Reading

การใช้แรงงานเด็ก

– ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง – กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงาน ตรวจแรงงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการ จ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การทำงาน และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างกำหนด – ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี – ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานล่วงเวลา – ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานต่อไปนี้ – งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ – สถานที่เล่นการพนัน – […]

Continue Reading

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด

1. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 2. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ ค่าจ้างอัตราสุดท้าย90 วัน 3. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 4. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ อัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน  5. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตราสุดท้าย300 วัน – ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตการจำหน่าย หรือการบริการอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่อง จักรหรือเทคโนโลยี ซึ่ง เป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลง […]

Continue Reading

บัตรประชาชนเด็ก” มิติใหม่ มากมายสิทธิประโยชน์

กลายเป็นประเด็นฮอตที่กำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้ เมื่อเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปจะต้องมีบัตรประชาชน! จากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ที่มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประชาชน โดยร่างพระราชบัญญัติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่จะถึงนี้

Continue Reading

ความผิดฐานเสพยาเสพติด

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ( ฝ่าฝืนมาตรา 15 ) จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่1,000,000-5,000,000 บาท ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3 จำคุกตั้งแต่ 4 ปี – ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 400,000 – 5,000,000 บาท จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3 จำคุกตั้งแต่ 4 ปี – 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 – 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3แต่ไม่ถึง20 กรัม จำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ […]

Continue Reading

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะของการกระทำผิดหรือการก่อให้เกิดภยันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมา  จากการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ จำแนกตามวัตถุหรือระบบที่ถูกกระทำ คือ 1. การกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) 2. การกระทำต่อระบบข้อมูล (Information System) 3. การกระทำต่อระบบเครือข่ายซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Computer Network) “ระบบคอมพิวเตอร์”  “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรออิกส์หรือชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  ซึ่งมีการตั้งโปรแกรมให้ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดังนั้น “ระบบคอมพิวเตอร์” จึงได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประมูลผลข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) อันประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ต่างๆ ในการเข้ารับหรือป้อนข้อมูล (Input) นำออกหรือแสดงผลข้อมูล (Output) และบันทึกหรือเก็บข้อมูล (Store and Record)   ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงอาจเป็นอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว หรือหลายเครื่องอันอาจมีลักษณะเป็นชุดเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่าย และมีลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่กำหนดไว้และไม่มีการแทรกแทรงโดยตรงจากมนุษย์ ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะหมายถึง ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน   “ระบบข้อมูล”  “ระบบข้อมูล” หมายถึง กระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้าง […]

Continue Reading