จะทำอย่างไรเมื่อถูกหลอกขายพระปลอม

ในยุคสมัยปัจจุบันที่เศรษฐกิจไม่ค่อยราบรื่น และธุรกิจหลายต่อหลายคนถดถอย ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่หากินด้วยวิธีการที่แปลกๆมากขึ้น บางอย่างก็อาจจะเป็นวิธีทำใช้มานานแล้ว แต่เนื่องจากความไม่รู้ของคน ทำให้พวกมิจฉาชีพพวกนี้ ยังคงหากินได้อย่างสม่ำเสมอ การหากินของพวกมิจฉาชีพที่เป็นที่ฮิตกันเหลือเกินเรื่องหนึ่งคือการหลอกขายพระปลอม ซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องของการหากินบนความศรัทธาของคน แถมพระแต่ละองค์ แต่ละพิมพ์ บางครั้ง มีจุดตายจุดตำหนิที่ถ้าไม่ใช่นักเล่นพระมืออาชีพของพระสายนั้นๆแล้ว บางทีถึงกับแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าพระที่ตนเช่ามานั้น เป็นพระแท้หรือพระปลอม ดังนั้น คำพูดที่ว่า “เงินท่านแท้ พระผมแท้” จึงไม่เป็นจริงเสมอไป บทความนี้ จึงขอนำข้อแนะนำเบื้องต้นเมื่อเราถูกหลอกให้เช่าพระปลอม ว่าเราจะดำเนินการอะไรอย่างไรได้บ้าง ปกติแล้ว กรณีของการหลอกลวงและเอาพรนะปลอมมาปล่อยให้เช่านั้น ในมุมมองความผิดอาญาแล้ว ถือว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งข้อกฎหมายจะระบุในประมวลกฎหมายอาญาดังนี้ มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความแตกต่างของมาตรา 341 และมาตรา 343 […]

Continue Reading